x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot, 80 op

Osaamistavoitteet

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot suoritettuaan opiskelija
• osaa kommunikoida sujuvasti saksaksi vaativissa akateemisissa viestintätilanteissa
• osaa kuvata ja analysoida saksan kielen rakenteita ja käyttöä eri konteksteissa
• osaa analysoida saksankielisen kirjallisuuden ja saksankielisten maiden kulttuurien ilmenemismuotoja
• osaa analysoida saksankielisiä tieteellisiä tekstejä ja arvioida niiden merkitystä oman erikoisalansa näkökulmasta
• osaa itsenäisesti suunnitella, toteuttaa ja esittää saksankielisen tieteellisen tutkimuksen
• tuntee oman erikoisalansa (talousviestintä, saksa vieraana kielenä sekä kirjallisuus ja kulttuuri) keskeisiä teorioita ja metodeja ja osaa hyödyntää niitä omassa tutkimuksessaan

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Saksan kielen ja kulttuurin syventävät opinnot

Tutkielmaopinnot 40 op
SAKS5 Seminaari II, 5 op
Saksan kielen ja kulttuurin syventävien opintojen vaihtoehtoiset opinnot 20 op
Suoritetaan neljä opintojaksoa (yht. 20 op) seuraavista. Opiskelija voi halutessaan suorittaa opintoja myös useammasta erikoistumisvaihtoehdosta.
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö