x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman aineopinnot, 70–75 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija suorittaa joko viestinnän ja median, journalistiikan tai kuvajournalismin aineopinnot. Osaamistavoitteet on määritelty näille vaihtoehdoille erikseen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Viestinnän, median ja teatterin yksikkö
avaa kaikki

Journalistiikan ja viestinnän tutkinto-ohjelman aineopinnot

Opiskelija suorittaa joko viestinnän ja median, journalistiikan tai kuvajournalismin aineopinnot.
Viestinnän ja median aineopinnot 75 op
Suoritettava 75 opintopistettä
Puheviestintä 20 op
JOVA1 Esiintyminen, 5 op (2.slk)
JOVA2 Puheviestintä ryhmissä, 5 op (1.klk)
JOVA3 Interpersonaalinen viestintä, 5 op (2.klk)
JOVA4 Vaikuttaminen ja argumentointi, 5 op (2.klk)
Tiedotusoppi 20 op
JOVA6 Mediasuhteet ja toimijuus, 5 op (3.slk)
JOVA8 Median rakenteet ja sääntely, 5 op (2.klk)
Mediakulttuuri sekä teatterin ja draaman tutkimus 20 op
JOVA9 Todellisuuden esittäminen, 5 op (2.slk)
JOVA10 Identiteetti, 5 op (2.slk)
JOVA11 Kertomusten monet muodot, 5 op (2.klk)
JOVA12 Valta, 5 op (2.klk)
Tutkinto-ohjelman yhteiset tutkimusopinnot 15 op
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet, 5 op (2.klk / 3.slk)
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Journalistiikan aineopinnot 70 op
Journalistinen työ 45 op
JOVA13 Journalistisen työn perusteet, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVA14 Lehtijournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA15 Radiojournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA16 Televisiojournalismi, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVA17 Visuaalinen journalismi, 5 op (2.slk)
JOVA18 Journalistinen kieli, 10 op (1.slk / 1.klk)
Tutkinto-ohjelman yhteiset tutkimusopinnot 15 op
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet, 5 op (2.klk / 3.slk)
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Kuvajournalismin aineopinnot 70 op
JOVA13 Journalistisen työn perusteet, 5 op (1.slk / 1.klk)
JOVMS2 Journalistinen kieli, 5 op (1.klk)
JOVKA1 Kuvajournalismin perusteet, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVKA2 Uutiskuvaus, 5 op (2.slk / 2.klk)
JOVKA3 Henkilökuvaus, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk)
JOVKA4 Julkaisun visuaalisuus, 10 op (2.slk / 2.klk / 3.slk)
Tutkinto-ohjelman yhteiset tutkimusopinnot 15 op
JOVAT1 Tutkimustyön perusteet, 5 op (2.klk / 3.slk)
JOVAT2 Kandidaatin tutkielma ja seminaari, 10 op (3.slk / 3.klk)
Viestinnän, median ja teatterin yksikkö