x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kandidaattiohjelman valinnaiset opinnot, 65 op

Osaamistavoitteet

Valinnaiset opinnot suoritettuaan filosofian opiskelija tuntee jossain määrin myös toisten tieteenalojen ongelmia, keskeisiä käsitteitä ja sisältöjä.

Sisältö

Kandidaatin tutkinnon valinnaisiin opintoihin on sisällytettävä ainakin yksi vähintään 20 op laajuinen opintokokonaisuus, joka voi olla jokin oman yksikön eri teema-alueista tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista (joko omasta tai muista yksiköistä).
Muiksi valinnaisiksi opinnoiksi on mahdollista valita myös lisää filosofian opintoja (kuten valinnaisia aineopintoja). On kuitenkin suositeltavaa suorittaa joko yksi laajempi opintokokonaisuus (60 op) tai (25 op:n kokonaisuuden lisäksi) muita vähintään 15 op:n opintokokonaisuuksia muista oppiaineista.
Valinnaiset opinnot voivat sisältää myös esim. vieraiden kielten, esiintymisen ja kirjoittamisen taitoja tai muita henkilökohtaisessa opintosuunnitelmassa hyödyllisiksi arvioituja erityisiä taitoja tai tietoja kehittäviä opintosuorituksia.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö