x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yrityksen laskentatoimen opintosuunnan syventävät opinnot, 80–90 op

Osaamistavoitteet

Laskentatoimen opintosuunnan syventäviä opintoja suorittaessaan opiskelija kehittyy yrityksen laskentatoimen akateemiseksi asiantuntijaksi, joka omaa vahvat laskentainformaation tuottamis- ja analysointitaidot sekä valmiudet tutkimustyöhön ja yritystoiminnan tieteelliseen tarkasteluun.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Yrityksen laskentatoimen opintosuunnan syventävät opinnot

Suoritettava vähintään 80 op
Johdon laskentatoimen ja tilinpäätösraportoinnin opintojaksoja 35–45 op
Suoritettava vähintään 35 op
KATLAS11 Laskentatoimen teoria ja IFRS I, 5 op (1.slk)
KATLAS13 Tilintarkastus II, 5 op (1.slk)
KATLAS15 Laskentatoimen teoria ja IFRS II, 5 op (1.slk)
KATLAS16 Accounting Information Systems, 5 ECTS (2.slk)
KATLAS17 Konsernitilinpäätös I, 5 op (2.klk)
KATLAS18 Strategic Management Accounting, 5 ECTS (1.klk)
KATLAS19 Konsernitilinpäätös II, 5 op (2.klk)
KATLAS20 Tilinpäätösanalyysi, 5 op (1.klk)
Suositeltavia opintojaksoja 0–30 op
Näitä opintojaksoja voidaan sisällyttää yrityksen laskentatoimen syventäviin opintoihin.
Johtamiskorkeakoulu