x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus, 25 op

Osaamistavoitteet

Tulevaisuudentutkimus on tiedonala, joka tarjoaa käyttöön käsitteellisiä työkaluja ja mene-telmiä tulevaisuuden tekemisen tueksi. Opintokokonaisuus tarjoaa mahdollisuuden tutustua sekä tulevaisuudentutkimuksen käytännön sovelluksiin puoleen että sen akateemisiin eri-tyispiirteisiin ja tutkimusmenetelmiin. Opinnot tarjoavat näkökulmia organisaatioiden, alueiden ja kaupunkien tulevaisuustiedon tuottamiseen ja hyödyntämiseen sekä työkaluja tule-vaisuustyöskentelyyn. Opintokokonaisuus soveltuu myös osaksi jatkotutkintoja.

Sisältö

Tutu1, 2 ja 5 on mahdollista suorittaa myös yksittäisinä opintojaksoina. Tutu 2, 3 ja 4 edellyttävät kronologista suorittamista. Tulevaisuudentutkimuksen opintokokonaisuus toteutetaan yhteistyössä tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemian kanssa (www.tvanet.fi).

Edellytykset

Opintojaksot tarkentuvat vuosittain erikseen ilmoitettuina.

Lisätiedot

Toteutetaan yhdessä Tulevaisuudentutkimuksen Verkostoakatemian (TVA) kanssa. Katso tarkemmin www.tvanet.fi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
Verkosto-opinnot (Yhteiset opinnot/JKK)
avaa kaikki
Johtamiskorkeakoulu