Opinto-oppaat 2013–2014
x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Opetusteknologian osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija
- ymmärtää laaja-alaisesti tietokoneen käyttömahdollisuudet oppimisen ja opetuksen vahvistamisessa
- osaa arvioida, suunnitella ja toteuttaa yksinkertaisia interaktiivisia opetusohjelmia ja ymmärtää opetusohjelmien suunnittelumenetelmien ja -periaatteiden tärkeyden
- osaa parityönä tuottaa tieteelliseen alan lähdemateriaaliin perustuvan seminaariesitelmän, osaa perustellen esitellä sen keskeiset kohdat seminaaritilaisuudessa ja osaa parityönä keskustella ja moderoida verkossa omaan seminaariaiheseensa liittyen verkkokeskustelua
- osaa toteuttaa internet-pohjaisen pedagogisen vuorovaikutusympäristön
- osaa laatia pieniä tietokoneohjelmia lausekielisen ohjelmoinnin perusrakenteita käyttäen
- osaa staattisten WWW-sivujen laatimisen ja valmiiden ohjelmien käytön dynaamisia WWW-sivustoja rakennettaessa ja tuntee rakenteisten dokumenttien käytön periaatteet WWW-sivujen rakentamisessa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Opetusteknologian osaamiskokonaisuus valinnaisina opintoina

Informaatiotieteiden yksikkö