x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tietotekniikka opetettavana aineena, 60 op

Osaamistavoitteet

.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Informaatiotieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tietotekniikka opetettavana aineena

Tietojenkäsittelyopin aineopintokokonaisuus valinnaisina opintoina 35 op
Ks. edeltävyydet. Alla mainitut kaksi opintojaksoa sekä valinnaisia tietojenkäsittelyopin aineopintoja 25 op. Opettajaksi suuntaavien tulee suorittaa opintojakso Tietokoneavusteinen opetus.
Informaatiotieteiden yksikkö