x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPS2 Kehittämisen käytäntö, 20 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy tekemään kehittämistyötä aktiivisesti ja kriittisesti sekä osaa kuvata ja arvioida suullisesti ja kirjallisesti ja erilaiset yleisöt huomioon ottavalla tavalla kehittämistyötä ja omaa toimintaansa kehittäjänä suhteessa hyvinvointipalvelujen kehittämisen haasteisiin.

Sisältö

Opinnoissa perehdytään hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja syvennetään tähän liittyvää teoreettista, käytännöllistä ja tutkimuksellista osaamista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kehittämisen käytäntö

Suoritettava STPS2A ja STPS2B
STPS2B Kehittämistyön harjoittelu, 15 op (1.slk / 1.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö