x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2013
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaisena tarjottavat bioteknologian opinnot, 12 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää solubiologian peruskäsitteitä ja alan perustutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Bioteknologiasta kiinnostuneille yliopiston muille opiskelijoille suunnattu bioteknologian perustietopaketti. Kokonaisuuteen kuuluvat BTK1010 Solun biologia, 7 op sekä BTK2040 Molekyylibiologia, 5 op.

Halutessaan opiskelija voi täydentää tätä kokonaisuutta muilla bioteknologian perusopinnoilla.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Valinnaisena tarjottavat bioteknologian opinnot

BTK1010 Solun biologia, 7 op
BTK2040 Molekyylibiologia, 5 op
Biolääketieteellisen teknologian yksikkö