x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen aineopinnot, 50 op

Osaamistavoitteet

Aineopintonsa suorittaneella on seuraavat alansa taidot ja tiedot:
Viestintäosaaminen:
• osaa käyttää kieliopillisesti ja tyylillisesti hyvää saksan kieltä erilaisissa suullisissa ja kirjallisissa viestintätilanteissa
• osaa argumentoida systemaattisesti ja arvioida toisten suullisia ja kirjallisia tekstejä
Sisältöosaaminen:
• pystyy laatimaan tieteellisen tutkielman ja esittelemään sen suullisesti
• osaa vertailla saksankielisten maiden kulttuureja omaan kulttuuriinsa omien kokemustensa ja havaintojensa perusteella
• tuntee saksankielisten maiden kulttuurien erikoispiirteet ja niiden historian

Saksan kielen ja kulttuurin moduulin suorittanut opiskelija
• tuntee kielitieteen keskeiset käsitteet ja osaa soveltaa niitä sekä puhutun että kirjoitetun kielen analyysiin.
• osaa verrata ja analysoida suomen ja saksan kielen sanastollisia ja rakenteellisia eroja ja yhtäläisyyksiä
• tuntee saksankielisen kirjallisuuden keskeisiä teoksia, painopisteenä 1800- ja 1900-lukujen kirjallisuus

Saksan kääntämisen ja tulkkauksen moduulin suorittanut opiskelija
• tuntee käännöstieteen keskeiset käsitteet sekä ammattimaisen monikielisen käännös- ja tulkkausviestinnän perusteet
• osaa kääntää yleiskielisiä ja yksinkertaisia erikoisalojen tekstejä saksasta suomeksi sekä yksinkertaisia tekstejä suomesta saksaksi
• pystyy tulkkaamaan lyhyitä puhejaksoja saksasta suomeksi ja suomesta saksaksi arkipäiväisissä tilanteissa

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö