x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tšekin kieli, 25 op

Osaamistavoitteet

Tšekin kielen perusopinnot suoritettuaan opiskelija pystyy käyttämään tšekin kieltä arkipäivän viestintätilanteissa sekä suullisesti että kirjallisesti. Hän pystyy lukemaan tšekinkielisiä tekstejä (media, asiatekstit jne.). Lisäksi hänellä on perustiedot kielen rakenteesta ja Tšekin historiasta, kulttuurista ja kirjallisuudesta.

Sisältö

Tšekin kielestä on mahdollista suorittaa 25 op:n laajuiset perusopinnot. Opintojen tarkoituksena on antaa opiskelijalle käytännön kielitaidon lisäksi perustiedot kielen rakenteesta ja Tšekin historiasta, kulttuurista ja kirjallisuudesta. Opintoja suositellaan kielten opiskelijoiden lisäksi kaikille, jotka tarvitsevat tšekin kielen tuntemusta omalla alallaan. Tšekin perusopintoihin on varattava aikaa kaksi vuotta. Opetuksen järjestää venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelma.

Opintojen kulku

Kaikista perusopintojen opintojaksoista järjestetään kontaktiopetusta jokaisen lukuvuoden 1. ja 3. periodin aikana.

Kielitaito-opintojaksot edellyttävät säännöllistä ja aktiivista osallistumista luento-opetukseen ja harjoituksiin, minkä lisäksi jokaiseen kurssiin liittyy kertauskuulustelu. Opintojaksolle TSEKP2 osallistuminen edellyttää opintojakson TSEKP1 suorittamista tai vastaavia tietoja ja taitoja. Opintojakso TSEKP3 Historia, kulttuuri ja kirjallisuus toteutetaan englannin kielellä, ja sen voi suorittaa peruskurssien TSEKP1 ja TSEKP2 rinnalla.

Opiskelijoille on tarjolla apurahoja kesäkursseille ja pidempäänkin opiskeluun Tšekin tasavallassa erilaisten kansainvälisten vaihto-ohjelmien puitteissa. Tšekissä suoritetuilla opinnoilla voi korvata perusopintoihin kuuluvia kursseja sopimuksen mukaan.

Ainekohtaista opinto-ohjausta antavat vastaanottoaikoina tšekin lehtori sekä opintosihteeri.

Kuulustelut

Luentojen ja harjoituskurssien kertauskuulustelut järjestetään välittömästi ko. kurssin päätyttyä. Jos opintojakso TSEKP3 suoritetaan kirjatenttinä, se tentitään yksikön yleisinä tenttipäivinä tai sopimuksen mukaan ja siihen sovelletaan Tampereen yliopiston opintojen arviointisääntöä.

Kokonaismerkintä

Opintojaksot arvostellaan asteikolla 1-5. Opintokokonaisuus arvostellaan asteikolla 1-5. Opintokokonaisuuden arvosana saadaan laskemalla opintojaksojen opintopistemäärän mukaan painotettu keskiarvo. Merkintä opintokokonaisuuden suorittamisesta haetaan venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tutkinto-ohjelman professorilta sen jälkeen, kun kaikki opintojaksot on suoritettu.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki

Tšekin kieli

TSEKP1 Peruskurssi I, 10 op
TSEKP2 Peruskurssi II, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö