x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Psykologian aineopinnot, 60 op

Osaamistavoitteet

Psykologian aineopinnot suoritettuaan opiskelija osaa soveltaa psykologian eri osa-alueiden tietoa käytäntöön. Lisäksi opiskelija osaa käyttää keskeisiä psykologian tutkimusmenetelmiä sekä ammatilliseen arviointiin ja asiakkaan kohtaamiseen liittyviä menetelmiä.

Sisältö

Aineopinnot koostuvat psykologian eri osa-alueiden opinnoista sekä tutkimuksellisesti ja ammatillisesti suuntautuneista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Psykologian aineopinnot

PSYA2 Kognitiivinen neurotiede II, 5 op (2.klk)
PSYA3 Persoonallisuuspsykologia II, 5 op (2.slk)
PSYA6 Työ- ja organisaatiopsykologia I, 5 op (2.slk / 2.klk)
PSYA8 Asiakastyön menetelmät ja teoriat, 5 op (3.slk / 3.klk)
PSYA9 Tutustuminen psykologin työhön, 5 op (2.klk / 3.slk / 3.klk)
PSYA10 Testimenetelmien perusteet, 5 op (3.klk)
PSYA11 Kandidaatintutkielma, 10 op (3.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö