x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopinnot, 15 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kandidaatin tutkinnon ja siihen kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa
- osaa viestiä monikielisissä ja monikulttuurisissa yhteyksissä
- ymmärtää ja osaa käyttää oman alansa diskurssia molemmilla kotimaisilla kielillä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Kirjallisuustieteen tutkinto-ohjelmassa Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (15 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotaso B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- Tieteellinen kirjoittaminen 3 op
- Puheviestintätaidon perusteet 2 op
- valinnainen opintojakso 2 op

Valinnaiseksi opintojaksoksi opiskelija voi valita suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakson taitotasolta B1-C2. Valinnaiset opintojaksot on kuvattu kielikeskuksen opetussuunnitelmassa. Valinnaisten opintojaksojen tarjonta vaihtelee lukuvuosittain.

Poikkeuksia ja täsmennyksiä kieli- ja viestintäopintoihin:

1. Vieraan kielen opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen; espanjan kielen; ranskan kielen; saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen; venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tai viron kielen ja virolaisen kulttuurin perusopinnot.

2. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa pohjoismaisten kielten perusopinnot tai ruotsi kääntäjän työkielenä -opinnot.

3. Tieteellisen kirjoittamisen opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa suomen kielen perusopinnot tai käännöstieteen suomen opinnot.

4. Valinnaista opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen; espanjan kielen; pohjoismaisten kielten; ranskan kielen; saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen; suomen kielen; venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tai viron kielen ja virolaisen kulttuurin perus- ja aineopinnot.

Ks. myös Kielikeskuksen opetussuunnitelma: https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=6865&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2012.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kieli- ja viestintäopinnot

Valinnainen opintojakso 2 op
Suoritettava suomen, ruotsin tai vieraan kielen opintojakso 2 op taitotasolta B1-C2
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö