x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatustieteiden syventävät opinnot, 85 op

Osaamistavoitteet

Kasvatustieteen syventävät opinnot suorittanut opiskelija
- ymmärtää oppimisen ja kasvatuksen yhteiskunnallisia ja globaaleja ehtoja laaja-alaisesti,
- ymmärtää merkityksensä ja vastuunsa kasvattajana, yhteiskunnallisena vaikuttajana ja pedagogisen vallan käyttäjänä,
- osaa tehdä perusteltuja eettisiä valintoja ammatillisessa toiminnassaan,
- kykenee argumentoivaan keskusteluun kasvatuksesta ja koulutuspolitiikasta ja pystyy tarvittaessa puolustamaan kasvatuksellisia arvojaan ja
- kehittää työtään tutkimusperustaisesti monikulttuurisissa ympäristöissä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kasvatustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kasvatustieteiden syventävät opinnot

Suoritettava 25 op opintojaksoista KASSP1-KASSP10, vapaasti valittavia syventäviä opintoja 0-10 op, tutkimusmenetelmäopinnot 10 op, harjoittelu 10 op ja pro gradu -tutkielmaopinnot 40 op.
Vapaasti valittavat syventävät opinnot 0–10 op
Opiskelija voi suorittaa 0-10 op muiden opintosuuntien opetustarjonnasta.
Tutkimusmenetelmäopinnot 10 op
Suoritettava 10 opintopistettä
Eriytyvät syventävät tutkimusmenetelmäopinnot 6 op
Suoritettava yksi opintojakso KASSM2 -jaksojen tarjonnasta ja yksi opintojakso KASSM3 -jaksojen tarjonnasta.
Kasvatustieteiden yksikkö