x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus, 40 op

Osaamistavoitteet

KOHA-opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa jäsentää korkeakouluhallintoon ja johtamiseen liittyviä ilmiöitä. Opiskelija osaa yhdistää teorioita, malleja ja käsitteitä käytännön asiantuntijatyöhön ja korkeakoulupolitiikan kansallisiin ja kansainvälisiin ajankohtaisilmiöihin.

Sisältö

Korkeakouluhallinnon ja johtamisen opintokokonaisuus (40 op) on täydennyskouluttautujille sekä yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille suunnattu opintokokonaisuus. KOHA-kokonaisuuden tavoitteena on tutustuttaa opiskelijat korkeakouluhallinnon teoriaperustaan ja linkittää teoriat käytännön
hallintotyöhön. Opinnoissa on myös esillä suomalaisen korkeakoulupolitiikan ja -hallinnon asema ja ominaisluonne kansainvälisessä viitekehyksessä.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hallinnossa työskenteleville täydennyskouluttautujille KOHA-
opintokokonaisuus tarjoaa välineitä oman työn kehittämiseen ja urakehityksen tukemiseen. KOHA -opintokokonaisuus soveltuu sivuainekokonaisuudeksi yliopiston perus- tai jatkotutkinto-opiskelijalle, joka on kiinnostunut yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen erilaisista hallinto-, suunnittelu- ja kehittämistehtävistä.

KOHA-opintokokonaisuuteen on erillinen haku.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

KOHA-opintokokonaisuuden vastuuopettajana toimii yliopistotutkija Vuokko Kohtamäki.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Korkeakouluhallinnon ja -johtamisen opintokokonaisuus

Opintokokonaisuus koostuu seitsemästä syventävien opintojen tasoisesta jaksosta, joista kuusi (HALKOS21-25 ja HALKOS26 tai HALKOS27) suoritettuaan opiskelija saa kokonaismerkinnän. Opintokokonaisuudesta voi suorittaa myös erillisiä opintojaksoja (vähintään 10op kokonaisuutena).
Johtamiskorkeakoulu