x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Etiikka ja yhteiskuntafilosofia - johdatus etiikkaan, 4 op

Osaamistavoitteet

Johdatus etiikkaan osakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee etiikan tärkeimmät historialliset muotoilut sekä tärkeimmät modernissa etiikassa esitetyt kuvaukset yksilön suhteesta yhteisöön. Hän hahmottaa ennen kaikkea eettisen ja moraalisen kysymyksen siitä, mitä on hyvyys ja oikeudenmukaisuus. Hän tuntee peruspiirteissään myös ontologisen kysymyksen siitä, mikä on ihminen yhteisössä sekä epistemiologisen kysymyksen ihmisyhteisöstä tiedon kohteena ja tuottajana. Hän osaa myös reflektoida eettisten, moraalisten ja yhteiskunnallisten kysymysten filosofisia taustaoletuksia.

Sisältö

Jaksolla tarkastellaan etiikkaa filosofisena kysymyksenä ja tutustutaan filosofisen etiikan tärkeimpiin historiallisiin muotoiluihin sekä tärkeimpiin moderneihin keskusteluihin.Jaksolla opetellaan pohtimaan mm. determinismiä,ihmisen oikeuksia, velvollisuuksia ja vastuuta.Opintojaksolla tarkastellaan etiikan kieltä ja moraalisen järjenkäytön erityispiirteitä.

Edellytykset

Opiskelija suorittaa yhteiskuntatieteiden yksikön Etiikka ja yhteiskuntafilosofia-opintojakson Johdatus etiikkaan -luennot ja luentotentin (2 op) ja terveystieteiden yksikön filosofian työpajan (2 op).

Lisätiedot

Johdatus etiikkaan luennot tulee suorittaa ennen Filosofian työpajaa ja Päätöksenteon etiikka -opintojaksoa.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Etiikka ja yhteiskuntafilosofia - johdatus etiikkaan

TERY5B Filosofian työpaja, 2 op
Terveystieteiden yksikkö