x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäopinnot, 10–25 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman menetelmäopinnot

Opiskelija suorittaa vähintään yhden opintosuunnan määrittelemät menetelmäopinnot.
Tieteentekemisen valmiudet 10 op
Tämä moduuli on pakollinen kaikille muille, paitsi taloustieteen tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan tähtääville.
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta, 5 op (2.slk / 2.klk)
HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin, 5 op (2.slk / 2.klk)
Laskennalliset valmiudet 5–15 op
Laskentatoimen tai kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuuntiin tähtäävät opiskelijat suorittavat opintojaksot KATTAA01 sekä MTTTP1. Taloustieteeseen suuntaavat opiskelijat suorittavat kaikki kolme opintojaksoa (KATTAA01 ja MTTTP1-2). Yrityksen johtamiseen tai vastuulliseen liiketoimintaan tähtäävät opiskelijat suorittavat vain opintojakson MTTTP1. Markkinoinnin opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat tilastotieteen opintojaksot MTTTP1-2. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan tähtääviltä opiskelijoilta ei vaadita tämän opintokokonaisuuden suorittamista.
KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I, 5 op (1.klk)
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (1.slk / 2.slk)
MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1, 5 op (1.slk / 2.slk)
Oikeudelliset metodiopinnot 5–10 op
Yritysjuridiikkaan erikoistuvan opiskelijan tulee suorittaa molemmat opintojaksot (10 op). Vero-oikeuteen erikoistuvan opiskelijan tulee suorittaa opintojakso Oikeudellisen tutkimuksen perusteet.
Johtamiskorkeakoulu