x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystieteiden perusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Perusopinnot suoritettuaan opiskelija tuntee hoitotieteen/kansanterveystieteen perusteet, tutkimustavat ja hoitotieteellisen/ kansanterveystieteellisen keskustelun. Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee keskeiset väestön terveyteen vaikuttavat tekijät ja tuntee keinot, joilla terveyteen voidaan vaikuttaa.

Sisältö

Hoitotieteen ja kansanterveystieteen perusopinnot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki
Terveystieteiden yksikkö