x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kieli- ja viestintäopinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kandidaatin tutkinnon ja siihen kuuluvat kieli- ja viestintäopinnot opiskelija

- osaa viestiä tarkoituksenmukaisesti oman alansa ja työelämän viestintätilanteissa
- osaa viestiä monikielisissä ja monikulttuurisissa yhteyksissä
- ymmärtää ja osaa käyttää oman alansa diskurssia molemmilla kotimaisilla kielillä ja vähintään yhdellä vieraalla kielellä
- osaa hankkia ja välittää tietoa
- osaa kehittää kielitaitoaan itsenäisesti.

Sisältö

Suomen kielen tutkinto-ohjelmassa Humanististen tieteiden kandidaatin tutkintoon kuuluvat seuraavat kieli- ja viestintäopinnot (10 op):

- vieraan kielen opintojakso 4 op (taitotaso B1-B2)
- ruotsin kielen kirjallinen ja suullinen viestintä 4 op
- Puheviestintätaidon perusteet 2 op

Poikkeuksia ja täsmennyksiä kieli- ja viestintäopintoihin:

1. Vieraan kielen opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa englannin kielen, kirjallisuuden ja kääntämisen; espanjan kielen; ranskan kielen; saksan kielen, kulttuurin ja kääntämisen; venäjän kielen, kulttuurin ja kääntämisen tai viron kielen ja virolaisen kulttuurin perusopinnot.

2. Ruotsin kielen kirjallisen ja suullisen viestinnän opintojaksoa ei vaadita opiskelijalta, joka suorittaa pohjoismaisten kielten perusopinnot tai ruotsi kääntäjän työkielenä -opinnot.

Opetuksesta vastaa Kielikeskus, ks. jaksojen tiedot Kielikeskuksen opetussuunnitelmasta: https://www10.uta.fi/opas/opintoKokonaisuus.htm?rid=6865&uiLang=fi&lang=fi&lvv=2012.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Kieli- ja viestintäopinnot

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö