x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot, 50 ECTS

Edellytykset

Yrityksen laskentatoimen opintosuuntaan suuntaavat opinnot ovat pääasiassa tarkoitettu Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulun kauppatieteiden tutkinto-ohjelmaan hyväksytyksi tulleille opiskelijoille. Muiden tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden lukumäärää voidaan joutua rajoittamaan rajallisten opetusresurssien vuoksi.

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Management
avaa kaikki

Yrityksen laskentatoimeen suuntaavat opinnot

Opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat kaikki opintojaksot (50 op) Johdon laskentatoimen sekä Tilinpäätösraportoinnin moduuleista. Rahoituksen moduulin opintojaksot ovat vapaavalintaisia, mutta suositeltavia.
Johdon laskentatoimi 25 op
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATLAA12 Johdon laskentatoimen jatkokurssi, 10 op (1.klk)
KATLAA13 Laskentatoimi ja talousjohtaminen, 5 op (2.klk)
KATLAA14 Tiedon tuottamisen perusteet, 5 op (3.slk)
Rahoitus 5–15 op
Suoritettava 0–15 opintopistettä
KATRAP11 Rahoituksen perusteet, 5 op (2.slk)
KATRAA12 Rahoituksen jatkokurssi, 5 op (2.klk)
School of Management