x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yritysjuridiikkaan ja vero-oikeuteen suuntavat opinnot, 55–65 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Yritysjuridiikkaan ja vero-oikeuteen suuntavat opinnot

Opintosuuntaan tähtäävän on suoritettava Oikeustieteiden yhteiset opinnot -moduuli ja Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö -moduuli sekä valitsemansa erikoistumisalan opinnot (vähintään 15 op laajuisena).
Oikeustieteiden yhteiset opinnot 20 op
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
KATYVA12 Yritysjuridiikan perusteet, 5 op (1.slk)
KATYVA13 Vero-oikeuden perusteet, 5 op (1.slk)
HALJUA14 Julkisoikeuden perusteet, 5 op (1.slk)
Yrityksen oikeudellinen toimintaympäristö 20 op
KATYVA21 Sopimusoikeus, 5 op (1.klk)
KATYVA22 Henkilöverotus, 5 op (2.slk)
KATYVA23 Yhtiöoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA24 Yritysverotus, 5 op (2.slk)
Yritysjuridiikan erikoistumisopinnot 25–45 op
Yritysjuridiikkaan erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 15 op. Yrityksen oikeudellinen riskienhallinta on kaikille pakollinen. Markkinaoikeuden opintoihin kuuluvat Markkina- ja immateriaalioikeus sekä Kilpailuoikeus. Pankkioikeuden opintoihin kuuluvat Pankkioikeus ja Rahoitusoikeus. Sopimus- ja työoikeuden opintoihin kuuluvat Liikesopimukset ja yrityksen asiakirjat, Työ- ja virkamiesoikeus, International Business Law ja Yrityksen ulkomaankauppa- ja kuljetusoikeus.
KATYVA32 Markkina- ja immateriaalioikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA33 Kilpailuoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA34 Pankkioikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA35 Rahoitusoikeus, 5 op (2.klk)
KATYVA37 Työ- ja virkamiesoikeus, 5 op (2.slk)
KATYVA38 International Business Law, 5 op (2.klk)
Vero-oikeuden erikoistumisopinnot 25 op
Vero-oikeuteen erikoistuvat opiskelijat suorittavat vähintään 15 op.
KATYVA41 Arvonlisäverotus, 5 op (2.slk)
KATYVA43 Kansainvälinen verotus, 5 op (2.klk)
KATYVA45 Vero-oikeuden case-kurssi, 5 op (3.klk)
Johtamiskorkeakoulu