x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Tieteentekemisen valmiudet, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee tutkimuksen tekemisen lähtökohtia ja tieteelliseen tiedonmuodostukseen liittyviä käsitteitä sekä tunnistaa niiden erityisyyden tieteissä, jotka tutkivat ihmistoiminnan organisoitumista. Opiskelija tunnistaa itsensä aktiiviseksi toimijaksi yliopistoyhteisössä, pystyy hahmottamaan erilaisia tutkimusstrategioita, arvioimaan niitä sekä ymmärtää niiden roolin osana keskeisimpiä tutkimustyötapoja.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tieteentekemisen valmiudet

Tämä moduuli on pakollinen kaikille muille, paitsi taloustieteen tai yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan tähtääville.
HALTVP11 Tutkimusprosessin hallinta, 5 op (2.slk / 2.klk)
HALTVA12 Johdatus keskeisiin tutkimustyötapoihin, 5 op (2.slk / 2.klk)
Johtamiskorkeakoulu