x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
POLVOS20 Valtio-opin erikoistumisopinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt syvällisemmin valitsemaansa valtio-opin tutkimusalaan. Opiskelija suorittaa yhden vaihtoehtoisista temaattisista jaksoista, johon kuuluvat teokset esittelevät teemaan liittyviä teoreettisia lähestymistapoja, metodisia ratkaisuja ja käytettyjä aineistoja. Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet kytkeä oma tutkimusteemansa valtio-opin tutkimusperinteeseen sekä soveltaa valtio-opin teorioita ja lähestymistapoja tutkielmansa aineistoon.

Sisältö

Opiskelijan on suoritettava vähintään yksi seuraavista politiikan erikoistumisalueista: Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät, Euroopan unioni, kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen, poliittinen filosofia, poliittinen kommunikointi ja retoriikka, poliittiset prosessit, poliittiset järjestelmät sekä puolueet ja vaalit.

Opiskelija voi sopia osakokonaisuudesta vastaavan opettajan kanssa myös vaihtoehtoisten, oman pro gradu –tutkielmansa teemaan liittyvien teosten suorittamisesta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Valtio-opin erikoistumisopinnot

Suoritettava yksi allaolevista
POLVOS21 Euroopan ulkopuoliset poliittiset järjestelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS22 Euroopan unioni, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS23 Kansalaisyhteiskunta ja poliittinen osallistuminen, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS24 Poliittinen filosofia, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS25 Poliittinen kommunikointi ja retoriikka, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS26 Poliittiset prosessit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS27 Poliittiset järjestelmät, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
POLVOS28 Puolueet ja vaalit, 10 op (1.slk / 1.klk / 2.slk / 2.klk)
Johtamiskorkeakoulu