x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Terveystiedon opintokokonaisuus hoitotieteen opiskelijoille, 60 op

Osaamistavoitteet

Aineenhallinnan kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija ymmärtää terveystiedon opetuksen lähtökohdat, hallitsee keskeiset sisällöt ja osaa analysoida ja eritellä niihin liittyviä käsitteitä, tavoitteita, tehtäviä sekä oppimisen ja opettamisen haasteita. Opiskelija ymmärtää terveystieto-oppiaineen erityispiirteet ja kykenee soveltamaan oppimaansa tutkimusperustaisesti terveystiedon asiantuntijuutta edellyttävissä tehtävissä.

Sisältö

Terveystiedon opintokokonaisuus (60 op) antaa yhdessä hoitotyön opettajan pedagogisten opintojen (60 op) kanssa terveystiedon aineenhallinnan kelpoisuuden. Opintokokonaisuus muodostuu hoitotieteeseen suuntautuvien perusopinnoista (25 op), terveystieteiden aineopinnoista (10 op) sekä terveystiedon syventävistä opinnoista (25 op).

Opintokokonaisuus on tarkoitettu hoitotieteen maisteriopinnoissa hoitotyön opettamisen opintosuunnan opiskelijoille, joilla on terveydenhoitajan tutkinto. Heille terveystiedon opintokokonaisuus muodostuu seuraavasti:

Hoitotieteeseen suuntautuvien perusopinnot 25 op korvautuu aikaisemmalla terveydenhuoltoalan tutkinnolla.

Terveyden edistämisen yhteiset luennot 2 op., sisältyy terveystieteiden aineopintoihin.

Terveyden edistäminen hoitotieteen opiskelijoille 3 op, sisältyy terveystieteiden aineopintoihin.

Terveydenhuollon ja terveyden edistämisen etiikka 5 op, korvautuu terveydenhoitajan tutkinnolla.

Terveystiedon perusteet 5 op, tulee suorittaa

Terve ja turvallinen kouluyhteisö 5 op, korvataan hoitotieteen maisteriopintojen syventävällä projektityöllä, joka suuntautuu terveystiedon opettamiseen.

Lasten ja nuorten elämänkulku ja terveyskäyttäytyminen 5 op, korvataan hoitotieteen maisteriopintojen syventävällä projektityöllä, joka suuntautuu terveystiedon opettamiseen.

Terveystiedon didaktiikan perusteet 5 op, tulee suorittaa.

Kouluterveyden ja hyvinvoinnin tutkimus 5 op, tulee suorittaa.

Ne hoitotieteen opettajan opintosuunnassa opiskelevat, joilla ei ole terveydenhoitajan tutkintoa, voivat suorittaa terveystiedon opintokokonaisuuden kansanterveystieteen vaatimusten mukaisesti.

Arviointi

Numerolla 1-5.

avaa kaikki
Terveystieteiden yksikkö