x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Laskennalliset valmiudet, 5–15 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija hankkii matemaattis-tilastollisia valmiuksia.

Erityisesti taloustieteeseen suuntaavalle opiskelijalle on olennaista aloittaa menetelmäopinnot heti opintojensa alkuvaiheessa. Kokonaisuus Laskennalliset valmiudet antaa tarvittavat pohjatiedot edetä taloustieteen teoriaopinnoissa (erityisesti Mikrotalousteoria I (10 op) ja Makrotalousteoria I (10 op)). Lisäksi kyseinen kokonaisuus luo pohjaa kokonaisuudelle Johdatus empiiriseen taloustieteeseen.

Sisältö

Kokonaisuus koostuu opintojaksoista Taloustieteen matematiikka I (5 op), Tilastotieteen johdantokurssi (5 op) ja Tilastollisen päättelyn perusteet 1 (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, yliopistonlehtori

Erityisesti taloustieteeseen suuntaavalle opiskelijalle suositellaan, että Taloustieteen matematiikka I suoritetaan heti 1. opintovuonna. Tilastotieteen opintojen aloittamista suositellaan 1. tai 2. opintovuonna.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Laskennalliset valmiudet

Laskentatoimen tai kansainvälisen vakuutustoiminnan ja riskienhallinnan opintosuuntiin tähtäävät opiskelijat suorittavat opintojaksot KATTAA01 sekä MTTTP1. Taloustieteeseen suuntaavat opiskelijat suorittavat kaikki kolme opintojaksoa (KATTAA01 ja MTTTP1-2). Yrityksen johtamiseen tai vastuulliseen liiketoimintaan tähtäävät opiskelijat suorittavat vain opintojakson MTTTP1. Markkinoinnin opintosuuntaan tähtäävät opiskelijat suorittavat tilastotieteen opintojaksot MTTTP1-2. Yritysjuridiikan ja vero-oikeuden opintosuuntaan tähtääviltä opiskelijoilta ei vaadita tämän opintokokonaisuuden suorittamista.
KATTAA01 Taloustieteen matematiikka I, 5 op (1.klk)
MTTTP1 Tilastotieteen johdantokurssi, 5 op (1.slk / 2.slk)
MTTTP2 Tilastollisen päättelyn perusteet 1, 5 op (1.slk / 2.slk)
Johtamiskorkeakoulu