x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kauppatieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot, 45 op

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot

Opiskeluvalmiudet 5 op
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk)
JKKYORP1 Orientoivat opinnot, 2 op (1.slk)
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op
Opiskelijan on suoritettava vähintään kuusi opintojaksoa, joista viisi muodostaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot ja kuudes yhdessä opintosuuntaan suuntaavien opintojen ja kandidaatin tutkielman lisäksi tutkinto-ohjelman aineopinnot.
KATVAP11 Business Ethics, 5 ECTS (1.slk)
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi, 5 op (1.slk)
KATRAP11 Rahoituksen perusteet, 5 op (1.slk)
JKKYSTP11 Strategian perusteet, 5 op (1.slk)
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op (1.slk)
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet, 5 op (1.slk)
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet, 5 op (1.slk)
Harjoittelu 0–5 op
KATHAR10 Harjoittelu, 5 op
Johtamiskorkeakoulu