x !
Archived Curricula Guide 2012–2015
Curricula Guide is archieved. Please refer to current Curricula Guides
Kauppatieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot, 45 ECTS

Kuuluu kokonaisuuksiin

School of Management
avaa kaikki

Kauppatieteiden kandidaattiohjelman yhteiset opinnot

Opiskeluvalmiudet 5 op
TIEY4 Tietotekniikkataidot, 3 op (1.slk)
JKKYORP1 Orientoivat opinnot, 2 op (1.slk)
Kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot 25 op
Opiskelijan on suoritettava vähintään kuusi opintojaksoa, joista viisi muodostaa kauppatieteiden tutkinto-ohjelman perusopinnot ja kuudes yhdessä opintosuuntaan suuntaavien opintojen ja kandidaatin tutkielman lisäksi tutkinto-ohjelman aineopinnot.
KATVAP11 Business Ethics, 5 ECTS (1.slk)
KATLAP11 Johdon laskentatoimen perusteet, 5 op (1.slk)
KATYVP11 Johdatus oikeusjärjestykseen, 5 op (1.slk)
KATMAP11 Moniulotteinen markkinointi, 5 op (1.slk)
KATRAP11 Rahoituksen perusteet, 5 op (1.slk)
JKKYSTP11 Strategian perusteet, 5 op (1.slk)
KATTAP11 Taloustieteen perusteet, 5 op (1.slk)
JKKYVP11 Työhyvinvoinnin perusteet, 5 op (1.slk)
KATJOP11 Yrityksen johtamisen perusteet, 5 op (1.slk)
Harjoittelu 0–5 op
KATHAR10 Harjoittelu, 5 op
School of Management