x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot hoitotieteeseen suuntautuville, 70 op

Sisältö

Mikäli opiskelija suuntautuu hoitotieteen maisteriopinnoissa hoitotyön johtamisen opintosuuntaan, tulee hänen suorittaa 25 op laajuiset hallintotieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot. Opintoihin voidaan lukea hyväksi hallintotieteiden opintojen sijasta terveyshallintotieteen opintoja kuitenkin niin, että samaa valinnaista ainetta tulee opiskella sekä terveystieteiden kandidaatin että terveystieteiden maisterin tutkinnoissa. Terveyshallintotiedettä ei voi opiskella Tampereen yliopistossa.

Mikäli opiskelija suuntautuu hoitotieteen maisteriopinnoissa hoitotyön opettamisen opintosuuntaan, tulee hänen suorittaa 25 op laajuiset kasvatustieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot. Aikuiskasvatustieteen opinnot soveltuvat myös tutkintoon.

Aikaisemman terveydenhuoltoalan tutkinnon perusteella valinnaisista opinnoista hoitotieteeseen suuntautuville luetaan hyväksi 35 op, joten suoritettavaksi jää 35 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Valinnaiset opinnot hoitotieteeseen suuntautuville

Hallintotieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot 25 op
Opiskelijan tulee suorittaa kaikki hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksot, joista viisi muodostavat hallintotieteiden perusopinnot ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa kandidaattitutkinnon aineopinnot.
Terveystieteiden yksikkö