x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot, 70 op

Osaamistavoitteet

Valinnaisten opintojaksojen ja kokonaisuuksien osaamistavoitteet löytyvät kuvattuna valinnaisia opintoja tarjoavien yksiköiden opintojaksokuvauksissa.

Sisältö

Valinnaiset opinnot voivat koostua muiden yksiköiden tai muiden koti- tai ulkomaisten yliopistojen tarjonnasta. Valinnaisilla opinnoilla opiskelija laajentaa ja/tai syventää osaamistaan. Valinnaiset opinnot mahdollistavat perehtymisen muiden tieteenalojen tarjontaan. Opiskelijoiden suosimia valinnaisia opintoja ovat olleet mm. hallintotieteiden, kasvatustieteiden, sosiaalitieteiden ja tilastotieteiden opinnot.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Terveystieteiden yksikkö
avaa kaikki

Valinnaiset opinnot

Valinnaiset opinnot hoitotieteeseen suuntautuville 70 op
Hallintotieteiden kandidaattiohjelman perusopinnot 25 op
Opiskelijan tulee suorittaa kaikki hallintotieteiden perusopinnot -kokonaisuuden opintojaksot, joista viisi muodostavat hallintotieteiden perusopinnot ja kuudes opintojakso lasketaan mukaan sen suuntaavan opintokokonaisuuden osaksi, joka muodostaa kandidaattitutkinnon aineopinnot.
Terveystieteiden yksikkö