x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Poliittinen osallistuminen, 10 op

Osaamistavoitteet

Poliittiseen osallistumisen moduulin suoritettuaan opiskelija pystyy jäsentämään ja ymmärtämään poliittisen osallistumisen eri muotoja. Moduulin suoritettuaan opiskelija on perehtynyt teorioihin, joilla analysoidaan vaaleja, puolueita ja liikkeitä. Opiskelija kykenee analysoimaan teoreettisesti myös uusimpia poliittisia vaikuttamisen keinoja kuten verkko- ja kulutuspolitikointia. Opiskelija on tietoinen politiikan vaikuttamiskeinoista ja osaa soveltaa poliittisen kommunikaation ja retoriikan teorioita. Opiskelija tuntee poliittisen osallistumisen eri muotojen yhteiskunnallisen merkityksen Suomessa ja muissa demokratioissa sekä pystyy keskustelemaan poliittisen osallistumisen kohtaamista ajankohtaisista haasteista.

Sisältö

Moduuli rakentuu kahdesta opintojaksosta, joista Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen (5 op) tarkastelee edustuksellisen demokratian perinteisiä ja uudempia poliittisen osallistumisen muotoja. Opintojaksossa Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka (5 op) analysoidaan puolestaan kielen ja median merkitystä politiikassa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Poliittinen osallistuminen

POLVOA41 Puolueet, vaalit ja poliittinen vaikuttaminen, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA42 Poliittinen kommunikaatio ja retoriikka, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Johtamiskorkeakoulu