x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EU:n poliittinen järjestelmä, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelijalla on monipuoliset perustiedot Euroopan integraatiosta ja Euroopan unionin päätöksenteosta. Opiskelija ymmärtää integraatiota selittäviä teorioita ja tunnistaa kansallisen ja EU:n tason vuorovaikutuksen eurooppalaisessa politiikassa. Opiskelija kykenee arvioimaan eri jäsenmaiden ja instituutioiden roolia integraation historiassa ja EU:n päätöksenteossa. Opiskelija hahmottaa integraation vaikutusta kansalliseen politiikkaan sekä erityisesti Suomen poliittiseen järjestelmään ja yhteiskuntaan. Moduulin suoritettuaan opiskelija kykenee keskustelemaan integraation ajankohtaisista ja tulevaisuuden haasteista sekä osaa soveltaa tietouttaan EU:n toiminnan arvioimiseen.

Sisältö

Moduuli rakentuu kahdesta opintojaksosta, joista Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko (5 op) keskittyy Euroopan integraation selittämiseen ja unionin poliittisen järjestelmän analysointiin. Opintojakso Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus (5 op) puolestaan tarkastelee integraation vaikutusta EU:n jäsenmaiden politiikkaan sekä etujärjestöjen ja muiden toimijoiden vaikutuskanavia unionin päätöksenteossa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

EU:n poliittinen järjestelmä

POLVOA21 Integraation teoria ja EU:n päätöksenteko, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLVOA22 Kansallisen ja Euroopan tason vuorovaikutus, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Johtamiskorkeakoulu