x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valtio-opin menetelmät, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija hallitsee politiikan tutkimuksen menetelmien peruslähtökohdat.

Kvalitatiivisen kurssin suoritettuaan opiskelija omaa monipuoliset perustiedot laadullisten menetelmien soveltamisesta politiikan tutkimuksessa. Suoritettuaan kvantitatiivisen menetelmäkurssin opiskelija pystyy analysoimaan tilastoja ja muita numeerisia politiikan tutkimuksen aineistoja.

Kurssit suoritettuaan opiskelija kykenee hyödyntämään valitsemaansa laadullista tai määrällistä menetelmää kandidaatin tutkielmassaan. Molemmat kurssit koostuvat luennoista, seminaareista, harjoitustöistä ja kirjallisuuskuulusteluista.

Sisältö

Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta, joista toinen painottaa kvalitatiivisia ja toinen kvantitatiivisia menetelmiä.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot (25 op).

Lisätiedot

Moduuli suositellaan suoritettavaksi ennen kandidaatin tutkielmaseminaaria tai sen aikana.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Johtamiskorkeakoulu
avaa kaikki

Valtio-opin menetelmät

POLVOA11 Kvalitatiiviset menetelmät, 5 op (2.slk)
POLVOA12 Kvantitatiiviset menetelmät, 5 op (2.slk)
Johtamiskorkeakoulu