x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Rauhan- ja konfliktintutkimus, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija tunnistaa rauhan- ja konfliktintutkimuksen lähestymistavan kansainvälisissä suhteissa sekä kykenee tästä näkökulmasta käsin tarkastelemaan sotien ja konfliktien sekä turvallisuuden muuttunutta agendaa.

Sisältö

Moduuli sisältää seuraavat opintojaksot:
- Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos 5 op
- Konfliktinratkaisu 5 op
- Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot 5 op
- Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi.

Lisätiedot

Moduulin voi suorittaa suppeana (10 op) tai laajana (15 – 20 op). Moduuli koostuu sen suorittaville pakollisesta kulmakurssista Väkivallan uudet muodot ja turvallisuuskäsityksen muutos sekä kolmesta muusta valinnaisesta opintojaksosta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Rauhan- ja konfliktintutkimus

Opiskelija suorittaa opintojakson POLKVA41 sekä vähintään toisen moduulista valitsemansa opintojakson (POLKVA42 - POLKVA44). Opiskelija voi suorittaa moduulin myös laajana (15-20 op).
POLKVA41 Väkivallan uudet muodot, turvallisuuskäsityksen muutos, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLKVA42 Konfliktinratkaisu, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLKVA43 Rauha, turvallisuus ja kansainväliset instituutiot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLKVA44 Ihmisoikeudet ja kansainvälinen yhteisö, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Johtamiskorkeakoulu