x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
EU:n ulkosuhteet, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suoritettuaan opiskelija tuntee Euroopan integraation keskeisimmät teoriat ja osaa soveltaa niitä erityisesti Euroopan Unionin ulkosuhteiden tarkasteluun. Opiskelija saavuttaa perusvalmiudet analysoida EU:n roolia tietyssä maantieteellisessä kontekstissa ja ymmärtää alueellisen yhteistyön merkityksen EU:n naapurustossa. Lisäksi opiskelija tutustuu ulkosuhteiden turvallisuus-, talous- tai arvokysymysulottuvuuksiin.

Sisältö

Moduuli sisältää seuraavat opintojaksot:
- Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet 5 op
- EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot 5 op
- Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka 5 op

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: POLPOP01 Kansainvälisen politiikan johdantokurssi.

Lisätiedot

Moduulin suppeana (10 op) suorittavat tekevät opintojaksot 'Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet (5 op)' ja 'EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot (5 op)'. Opintojakso 'Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka (5 op)' on valinnainen.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

EU:n ulkosuhteet

Opiskelija suorittaa opintojaksot POLKVA21 sekä POLKVA22. Opintojakso POLKVA23 on valinnainen.
POLKVA21 Euroopan integraation teoria ja ulkosuhteet, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLKVA22 EU:n ulkosuhteiden erityiskysymykset: turvallisuus, talous ja arvot, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
POLKVA23 Eurooppalainen, euraasialainen ja globaali energiapolitiikka, 5 op (2.slk / 2.klk / 3.slk / 3.klk)
Johtamiskorkeakoulu