x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä, 10 op

Osaamistavoitteet

Moduulin suorittamisen jälkeen opiskelija tuntee keskeiset kansainvälisten suhteiden teoriat ja pääkoulukunnat sekä niihin liittyvät tutkimuksen tekemisen tavat. Hän osaa tunnistaa ne tutkimuskirjallisuudesta, arvioida niitä kriittisesti, vertailla niitä toisiinsa sekä soveltaa teorioita käytännön ilmiöihin ja tutkimusaineistoihin. Lisäksi opiskelija on saavuttanut edellytykset itsenäiseen tieteelliseen ajatteluun, analysointiin ja kandidaatin tutkielman kirjoittamiseen.

Sisältö

Moduuli koostuu kahdesta opintojaksosta: luentokurssista (5 op) sekä kirjallisuuskuulustelusta (5 op).

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Edeltävät opinnot: POLPOP00 Politiikan tutkimuksen perusopinnot (25 op).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kansainvälisen politiikan teoria ja menetelmä

Johtamiskorkeakoulu