x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Yleisen kielitieteen aineopinnot, 25–30 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija osaa itsenäisesti analysoida kielen rakennetta käyttäen apunaan kielitieteen teoreettisia työkaluja ja osaa etsiä ja hyödyntää kielitieteellistä tietoa tutkinto-ohjelmansa muissa opinnoissa.

Sisältö

Yleisen kielitieteen aineopinnot koostuvat kahdesta pakollisesta jaksosta A1 Kielentutkimuksen metodit ja A2 Seminaari. Muut jaksot voidaan valita vapaasti kielentutkimuksen eri osa-alueilta.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Osasuoritusten painotettu keskiarvo.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Yleinen kielitiede (Yleinen kielitiede)
avaa kaikki

Yleisen kielitieteen aineopinnot

A1 ja A2 pakollisia, muut vaihtoehtoisia.
YKIEA2 Seminaari, 5 op
YKIEA6 Erikoisala, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö