x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Informaatiotieteiden yksikkö, kansainvälistymiskokonaisuus, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelijalla on mahdollisuus hankkia kansainvälistä osaamista erikseen määritellyillä opintojaksoilla sekä esimerkiksi osallistumalla opiskelijavaihtoon, harjoitteluun ulkomailla tai ulkomaisten opiskelijoiden tuutorointiin. Uusissa tutkinto-ohjelmissa kansainvälisyyttä tukevat opinnot voidaan koota tieteenalayksikön ohjeen mukaan erilliseksi kokonaisuudeksi, joka merkitään hakemuksesta myös tutkintotodistukseen.
Kansainvälistymiskokonaisuuden muodostavien opintojen minimimäärä on 20 opintopistettä.

Sisältö

Kansainvälistymiskokonaisuus on toissijainen tapa ryhmittää opintosuorituksia niin, että niistä muodostuu oma osaamiskokonaisuutensa. Kansainvälistymiskokonaisuuteen kootaan sellaisia tutkintoon muutenkin sisältyviä opintosuorituksia, jotka täyttävät kansainvälistymisen osaamistavoitteita. Voit muodostaa kokonaisuuden seuraavista opintosuorituksista:
1. kansainvälinen opiskelijaliikkuvuus (opiskelijavaihto, harjoittelu ulkomailla tai erilliset tutkintoon
sisällytettävät opinnot ulkomailla nykyisissä tai aiemmissa korkeakouluopinnoissa,
mukaan lukien ulkomailla suoritetut intensiivikurssit)
2. vieraan kielen opinnot (enintään 10 opintopistettä)
3. edellä mainittuja osaamistavoitteita riittävästi täyttävät suomenkieliset opinnot (enintään 10 opintopistettä)
4. vieraskieliset opintosuoritukset ja vieraskieliseen opetukseen osallistuminen (mukaan lukien vieraiden kielten tutkinto-ohjelmat; enintään 10 opintopistettä)
5. kv-tuutorointi, muu osaamistavoitteita täyttävä toiminta ylioppilaskunnan kv-sektorilla sekä kansainvälistymiskokonaisuuden osaamistavoitteita edistävät luottamustehtävät (enintään 5 opintopistettä).

Kansainvälistymiskokonaisuuden tarkemmat ohjeet löytyvät Opetusneuvoston linjauksesta (intrassa): https://intra.uta.fi/portal/documents/159280/467334/ON_linjauksia_+5_KV-kokonaisuus.pdf

Kansainvälsitymiskokonaisuudesta lisätietoja myös yliopiston sivuilla
http://www.uta.fi/opiskelu/opiskelu_ulkomailla/kansainvalistymiskokonaisuus/index.html

Arviointi

Hyväksytty/hylätty.

avaa kaikki
Informaatiotieteiden yksikkö