x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HVPS4 Tutkielmaopinnot, 55 op

Osaamistavoitteet

Tutkielmaopinnot suoritettuaan opiskelija osaa tehdä itsenäisesti tutkimustyötä lähtien ongelman asettamisesta ja päätyen pro gradu -tutkielman kirjoittamiseen. Opiskelija osaa argumentoida tieteellisesti, myös monitieteisestä näkökulmasta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy pro gradu -tutkielman työstämisen vaiheisiin.

Lisätiedot

Koostuu opintojaksoista HVPS4A Pro gradu -tutkielmaseminaari 15 op ja HVPS4B Pro gradu -tutkielma 40 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tutkielmaopinnot

HVPS4A Pro gradu -tutkielmaseminaari, 15 op (1.klk / 2.slk)
HVPS4B Pro gradu -tutkielma, 40 op (2.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö