x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
HVPS3 Tutkimusmenetelmäopinnot, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija ymmärtää erilaisten tutkimusorientaatioiden teoreettis-metodologiset lähtökohdat, tuntee niihin liittyviä aineistonkeruun tapoja ja menetelmiä sekä osaa tehdä menetelmiä koskevia perusteltuja valintoja. Opiskelija osaa soveltaa pro gradu -tutkielmassa tarvittavia yhteiskuntatieteellisiä tutkimusmenetelmiä.

Sisältö

Opiskelija suorittaa tutkimusmenetelmäopintoja pro gradu -tutkielman ohjaajan kanssa sovitulla tavalla 10 op valiten opintojaksoista SOP7.1, SOP7.2, SOPM5.1 ja HVPS3.1.

Lisätiedot

Mikäli SOPM5.1 Sosiaalitieteen tutkimusmenetelmät 5 op opetusta ei järjestetä, opiskelija valitsee yhden jakson STPS3 Erilaiset tiedonmuodostuksen tavat 5 op: STPS3B1-STPS3B4 (sosiaalityö, Pori - syventävät opinnot).

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Tutkimusmenetelmäopinnot

Suoritettava 10 op
HVPS3.1 Tutkimusmenetelmäesseet, 5 op (1.klk / 2.slk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö