x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Valinnaiset opinnot, 35 op

Osaamistavoitteet

Valinnaiset opinnot suoritettuaan opiskelija ymmärtää alan ylisektorisia kysymyksiä ja tuntee alan erityisteemoja sekä osaa sen pohjalta hyödyntää osaamistaan alan erityisteemoissa.

Sisältö

Maisteriohjelman valinnaiset opinnot, sisältäen alaan liittyviä teemoja, sovitaan vastuuopettajan kanssa HOPS:ssa. Opinnot tukevat pro gradu -tutkielman tekemistä ja opiskelijan tavoittelemaa erityisasiantuntijuutta alalla (esimerkiksi teemoista kunnalliset toimijat hyvinvointipalvelujen tuottajina, hyvinvointialan yrittäjyys, johtaminen hyvinvointialalla, hyvinvointipalvelujen talousjohtaminen, kilpailuttaminen, oppiva organisaatio, kansainvälisyys hyvinvointialalla, eettisyys). Valinnaisia opintoja on mahdollista suorittaa Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön ja soveltuvin osin myös muiden Porin yliopistokeskuksen yliopistoyksiköiden, Tampereen yliopiston tutkinto-ohjelmien tarjoamien teema- ja valinnaisten opintojen sekä Satakunnan korkeakoululaitoksen opintotarjonnasta (ns. SataJOO-opinnot).

Opiskelija voi täydentää opintojaan JOO-opintoina (joustava opinto-oikeus) muissa Suomen yliopistoissa tai ulkomailla kansainvälisen opiskelijavaihdon avulla.

Edellytykset

Valinnaisia opintoja suositellaan suoritettavaksi vähintään 10 opintopisteen laajuisina teemakokonaisuuksina. Saadakseen kokonaismerkinnän opiskelijan tulee suorittaa vähintään 15 op.

Valinnaisia opintoja on mahdollista valita esimerkiksi oman yksikön eri teemaopinnoista sekä oman tai muiden tutkinto-ohjelmien tarjoamista valinnaisista opinnoista. Tutkinto-ohjelmissa valinnaisina opintoina tarjottavat kokonaisuudet ovat kunkin tutkinto-ohjelman opetussuunnitelman yhteydessä.

Lisätiedot

Korvaa opetussuunnitelmasta 2010-2012 STYPP5A Johdatus hyvinvointipalvelujen kysymyksiin 2 op (STYPP5A1 ja STYPP5A2), STYPS1B2 Organisaatiokulttuurit ja tuloksellisuus sosiaalipalveluissa 3 op, HYHK2A Palvelujen järjestäminen kuntatalouden näkökulmasta 3 op, HYHK3B Etiikka ja palvelujen tuottaminen 3 op, Hyvinvointialan liiketoimintaosaamisen ja talouden opinnot 7 op, STYPS2B Evaluaatio 3 op (SPOPA3A ja STYPS2B2), PORIS2 Syventävä kvantitatiivisten menetelmien kurssi 3 op, HYHT1D Tutkimusmenetelmäkirjallisuus 1 op, HYHT1F Tutkimusmenetelmäkirjallisuus ja muut opinnot 2 op, HYHT3A1 Tutkimusaiheen valinnan ohjaus 4 op, PORIS3 Syventävä tieteellinen kirjoittaminen 2 op, HYHT3A3 Muut tutkielman tekemistä tukevat opinnot 11 op (HYHT3A3A ja HYHT3A3B).

Kuuluu kokonaisuuksiin

Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö
avaa kaikki

Valinnaiset opinnot

Sovitaan vastuuopettajan kanssa HOPS:ssa. Suoritettava 35 op. Seuraavat jaksot voivat kuulua valinnaisiin opintoihin.
SOPM1 Orientoiva tutkielmaseminaari, 5 op (1.slk)
SOPM7 Kvantitatiivisten menetelmien jatkokurssi, 3 op (1.slk / 2.slk)
SOP6.1.2 Evaluaatio, 5 op (1.slk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö