x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Finanssiriskien arviointi ja hallinta, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee riskien ja niiden hallinnan periaatteet ja empiirisen käsittelyn ja osaa soveltaa oppimaansa vakuutus- ja finanssialan kysymysten tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Teemakokonaisuus koostuu JKK:n taloustieteen ja JKK:n vakuutustieteen tuottamista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kokonaisuus on tarjolla kaikille opiskelijoille tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Kokonaisuuden suorittamiseksi suositellaan kuitenkin vahvasti edeltäviä opintoja taloustieteessä ja tilastotieteessä.

Lisätiedot

Vastuu jakaantuu taloustieteen (professori) ja vakuutustieteen (professori) välillä.

Kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan suorituksen tulee sisältää opintojakso Rahoitusekonometria (5 op) ja opintoja vakuutustieteen alalta.

Huomautus: Taloustieteen opiskelija voi suorittaa tämän kokonaisuuden vain 15 op kokoisena, sillä opintojakso Ekonometria II (10 op) sisältyy pakolliseen kokonaisuuteen Taloustieteen syventävät menetelmäopinnot.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Finanssiriskien arviointi ja hallinta

Suoritettava 15–25 opintopistettä
KATTAS36 Rahoitusekonometria, 5 op
KATTAS12 Ekonometria II, 10 op
Johtamiskorkeakoulu