x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Työmarkkinat ja yhteiskunta, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee työmarkkinakysymysten taloudelliset ja yhteiskunnalliset ulottuvuudet ja osaa soveltaa oppimaansa työmarkkinoita koskevien kysymysten tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Sisältö

Teemakokonaisuus koostuu JKK:n taloustieteen ja YKY:n sosiaalitieteiden tuottamista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kokonaisuus on tarjolla kaikille opiskelijoille tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Kokonaisuuden suorittamiseksi suositellaan kuitenkin vahvasti edeltäviä opintoja taloustieteessä ja tilastotieteessä.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, professori

Kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan suorituksen tulee sisältää opintojakso Työn taloustiede II (5 op) ja opintoja sosiaalitieteiden alalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Työmarkkinat ja yhteiskunta

Suoritettava 15–25 opintopistettä
KATTAS32 Työn taloustiede II, 5 op
SOS10.1.4 Työelämän vuorovaikutus, 5–10 op
Johtamiskorkeakoulu