x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Kasvatus- ja opetusalan johtajuusopinnot, 25 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden tavoitteena on, että opiskelijat
- saavuttavat laaja-alaisen käsityksen johtajuudesta ilmiönä
- kykenevät toimimaan kasvatusorganisaation johtamis- ja kehittämistehtävissä.

Sisältö

Opintokokonaisuuden aikana perehdytään johtajuuden teoreettiseen käsitteistöön ja keskeisiin johtamisprosesseihin yleisesti sekä erityisesti kasvatus- ja koulutusalan organisaatioissa. Tutustutaan johtajuustutkimuksen ajankohtaisiin aiheisiin, tutkimusparadigmoihin ja tutkimustuloksiin sekä syvennytään kriittisesti pohtimaan teoreettisia ja tutkimuksellisia johtajuustutkimuksen alaan liittyviä kysymyksiä.

Soveltavassa osuudessa paneudutaan organisaatioiden laadunhallintaan, kehittämiseen, teoreettisiin kehittämisen lähtökohtiin ja toteutetaan käytännön kehittämistyö. Vaihtoehtoisesti opiskelijoilla on mahdollisuus joka toinen vuosi pyrkiä seitsemän tieteenalan yhteisiin moniammatillisiiin johtajuusopintoihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kasvatus- ja opetusalan johtajuusopinnot

Vaihtoehtoinen opintojakso 10 op
Suoritettava yksi allaolevista
Kasvatustieteiden yksikkö