x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Verotus, sosiaaliturva ja eriarvoisuus, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Teemakokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee julkisen sektorin tulonjakotehtävän periaatteet ja järjestelmät ja osaa soveltaa poikkitieteellistä lähestymistapaa näiden kysymysten tarkastelussa.

Sisältö

Teemakokonaisuus koostuu JKK:n taloustieteen ja JKK:n vakuutustieteen sekä YKY:n filosofian tuottamista opintojaksoista.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Edellytykset

Kokonaisuus on tarjolla kaikille opiskelijoille tutkinto-ohjelmasta riippumatta. Kokonaisuuden suorittamiseksi suositellaan kuitenkin vahvasti edeltäviä opintoja taloustieteessä.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, professori

Kokonaismerkinnän saadakseen opiskelijan suorituksen tulee sisältää opintojakso Julkistalous II (5 op) ja opintoja vakuutustieteen alalta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Verotus, sosiaaliturva ja eriarvoisuus

Suoritettava 15–25 opintopistettä
KATTAS31 Julkistalous II, 5 op
Johtamiskorkeakoulu