x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRKTTS2 Tutkielmaa tukevat opinnot, 20 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee ja ymmärtää omien tutkielmaopintojensa kannalta keskeistä tutkimuskirjallisuutta. Opiskelija pystyy muokkaamaan kirjallisuustieteellistä ja poikkitieteellistä kertomus- ja tekstiteoreettista välineistöä omiin tutkimuksellisiin tarpeisiinsa.

Sisältö

Kyseeseen tulee erikoistuminen yhtä lailla klassiseen kirjallisuustieteeseen, kirjallisuushistoriaan ja kirjallisuuden filosofiaan kuin monitieteiseen kertomuksen ja tekstin teoriaan tai kirjallisuuden ja muiden taiteiden, median ja kulttuuristen käytänteiden välisiin suhteisiin.

Erikoistuminen kahteen kertomus- ja tekstiteoreettiseen suuntautumisvaihtoehtoon (10 op) sekä vaihtoehtoisia omaa tutkimustyötä tukevia opintoja (10 op) luento- ja harjoituskursseina, kirjatentteinä tai itsenäisinä harjoitustöinä.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Tutkielmaa tukevat opinnot

KTTS2A Syventävä perehtyminen kertomuksen ja tekstin teoriaan 10 op
Suoritettava 2 allaolevaa
KIRKTTS2A2 Elämä ja kertomus, 5 op
KIRKTTS2A4 Intermediaalisuus, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö