x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
STPS2 Kehittämisen käytäntö, 20 op

Osaamistavoitteet

Opintokokonaisuuden suoritettuaan opiskelija pystyy tekemään kehittämistyötä aktiivisesti ja kriittisesti sekä osaa kuvata ja arvioida suullisesti ja kirjallisesti ja erilaiset yleisöt huomioon ottavalla tavalla kehittämistyötä ja omaa toimintaansa kehittäjänä suhteessa hyvinvointipalvelujen kehittämisen haasteisiin.

Sisältö

Opinnoissa perehdytään hyvinvointipalvelujen kehittämiseen ja syvennetään tähän liittyvää teoreettista, käytännöllistä ja tutkimuksellista osaamista.

Lisätiedot

Koostuu opintojaksoista STPS2A Johdanto kehittämistyöhön ja ohjaus 5 op ja STPS2B Kehittämistyön harjoittelu 15 op.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Kehittämisen käytäntö

STPS2B Kehittämistyön harjoittelu, 15 op (1.slk / 1.klk)
Yhteiskunta- ja kulttuuritieteiden yksikkö