x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Taloustieteen erikoisalojen syventävät opinnot, 5–30 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija tuntee taloustieteen soveltamisen edut ja rajoitteet ja osaa soveltaa talousteoreettista analyysia erilaisissa käytännöllisissä (ja poikkitieteellisissä) yhteyksissä.

Sisältö

Taloustieteen opiskelijalta vaaditaan vähintään 5 op:n suoritus syventävän tason sovellusopintoja kohdasta Taloustieteen erikoisalojen syventävät opinnot. Suositellaan kuitenkin vahvasti, että taloustieteen opiskelija suorittaa enemmän kuin 5 op erikoisalojen syventäviä opintoja.

Erikoisalojen opintoja voidaan suorittaa kahdella tavalla:

(A) Opiskelija suorittaa valitsemansa opintojakson/-jaksot (5-30 op) kohdasta Taloustieteen erikoisalojen syventävät opinnot.

(B) Opiskelija voi suorittaa temaattisen kokonaisuuden, joka sisältää taloustieteen syventävien opintojen tasoisen erikoisalojen opintojakson (5 op). Tällaiset temaattiset kokonaisuudet koostuvat vähintään yhdestä taloustieteen erikoisalojen opintojaksosta ja valinnaisista muiden alojen opinnoista. Tällaisia syventävän tason poikkitieteellisiä temaattisia kokonaisuuksia ovat:
- Verotus, sosiaaliturva ja eriarvoisuus (sis. KATTAS31 Julkistalous II),
- Terveyden taloustiede (sis. KATTAS33 Cost-Benefit Analysis in Health Care ja KATTAS31 Julkistalous II),
- Työmarkkinat ja yhteiskunta (sis. KATTAS32 Työn taloustiede II) ja
- Finanssiriskien arviointi ja hallinta (sis. KATTAS36 Rahoitusekonometria).
Nämä temaattiset kokonaisuudet ovat JKK:n yhteisiä teemakokonaisuuksia. Opiskelija voi halutessaan suorittaa useita temaattisia kokonaisuuksia.

Edellä mainitut tavat mahdollistavat joko keskittymisen taloustieteen alan opintoihin tai laaja-alaisen ja poikkitieteellisen suorituksen.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Vastuu kokonaisuudesta: taloustiede, professori

Taloustieteen erikoisalojen syventävät opinnot edellyttävät taloustieteen opintoja. Katso opintojaksokohtaiset suositukset kunkin opintojakson edeltävistä opinnoista.

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Taloustieteen erikoisalojen syventävät opinnot

Opiskelija suorittaa vähintään yhden erikoisalojen opintojakson (5 op).
KATTAS31 Julkistalous II, 5 op (1.klk / 2.klk)
KATTAS32 Työn taloustiede II, 5 op (2.slk)
KATTAS33 Cost-Benefit Analysis in Health Care, 5 ECTS (1.slk / 2.slk)
KATTAS34 Aluetalous ja kaupunkitalous, 5 op (1.klk / 2.klk)
KATTAS35 Talouspolitiikan teemoja, 5 op (2.klk)
KATTAS36 Rahoitusekonometria, 5 op (1.klk / 2.klk)
Johtamiskorkeakoulu