x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
KIRSKIS2 Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus, 10 op

Osaamistavoitteet

Opiskelija valitsee yhden tai useamman kirjallisuushistoriallisen aikakauden ja arvioi ja kommentoi siitä tehtyä tutkimusta ajantasaisesta tutkimuksellisesta näkökulmasta. Opiskelija tulkitsee historiallisia tekstejä kontekstoiden niitä sekä kulttuuriseen että tieteenteoreettiseen muutokseen. Opiskelija analysoi kirjallisten ilmiöiden ja kirjallisuuden tutkimusmenetelmien välisiä suhteita eri aikoina. Opiskelija ymmärtää tieteenhistoriallista kehitystä sekä soveltaa ja muokkaa tapoja tehdä kirjallisuushistoriallista tutkimusta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy kattavaan valikoimaan yhtä tai useampaa kirjallisuushistoriallista aikakautta koskevaa tutkimuskirjallisuutta sekä kiinnostuksensa mukaiseen valikoimaan kaunokirjallisia ja tutkimuksellisia aikalaistekstejä.

Valitaan yksi tai kaksi jaksoista S2A–S2D, 10 opintopistettä yhdestä tai 5 kahdesta.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
avaa kaikki

Suomen kirjallisuushistoria ja sen tutkimus

Suoritettava 1-2 opintojaksoa, 10 opintopistettä yhdestä tai 5 kahdesta.
KIRSKIS2B 1800-luvun kirjallisuus, 5–10 op
KIRSKIS2C 1900-luvun kirjallisuus, 5–10 op
KIRSKIS2D Nykykirjallisuus, 5–10 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö