x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Ympäristö- ja energiapolitiikka, 15–25 op

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan moduulin opiskelija osaa tunnistaa ympäristön, ympäristöpolitiikan ja energiapolitiikan keskinäisiä riippuvuussuhteita niin alueellisessa, kansallisessa, eurooppalaisessa kuin globaalissakin kontekstissa. Opiskelija pystyy hahmottamaan, kuinka kansalliset ja kansainväliset energiapoliittiset ratkaisut suhteutuvat koko biosfäärin elinvoimaa ylläpitäviin prosesseihin.

Moduulin suoritettuaan opiskelija ymmärtää ja osaa analysoida energiapoliittisten ratkaisujen aiheuttamia muutosprosesseja ympäristössä ja toisaalta ympäristön asettamia reunaehtoja energiapolitiikalle; sekä tunnistaa ympäristö- ja energiapolitiikkaan liittyviä joko kansallisia, tai Euroopan unionin politiikkaan liittyviä päätöksentekoprosesseja, tai globaaleja intressien konflikteja ja osaa arvioida näiden eri tasojen yhteensovittamisen mahdollisuuksia. Hän ymmärtää eri energialähteisiin perustuvan politiikan erot.

Opiskelija myös ymmärtää, että ympäristö- ja energiapolitiikka muokkaavat kansallista ja kansainvälistä normistoa ja oppii hahmottamaan, miten tämä heijastuu erilaisiin sopimuksellisiin järjestelyihin.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Lisätiedot

Kokonaisuuden vastuuhenkilöt: Jean Monnet -professori (kansainvälinen politiikka)

Kuuluu kokonaisuuksiin

avaa kaikki

Ympäristö- ja energiapolitiikka

Suoritettava 3–5 allaolevaa
Johtamiskorkeakoulu