x !
Arkistoitu opetussuunnitelma 2012–2015
Selaamasi opetussuunnitelma ei ole enää voimassa. Tarkista tiedot voimassa olevasta opetussuunnitelmasta.
Viron kielen ja virolaisen kulttuurin aineopinnot, 35–40 op

Osaamistavoitteet

Aineopintojen opintokokonaisuuteen kuuluvat opintojaksot suoritettuaan opiskelijalla on aktiivinen suullinen ja kirjallinen viron kielen taito. Hän hallitsee viron kirjakielen rakenteen, tuntee viron kielen tutkimuksen teoreettista taustaa, viron kielen alueellisia eroja, kirjaviron kehitysvaiheita, virolaisen kulttuurin eri alueita ja taustoja sekä Suomen ja viron kulttuurisuhteita, pystyy käyttämään vironkielistä aineistoa tieto- ja tutkimuslähteenä. Viron kielen taitotaso eurooppalaisen viitekehyksen mukaan lähellä C2:ta.

Sisältö

Opiskelija perehtyy monipuolisesti viron kielen rakenteeseen ja kehitykseen sekä Viron kirjallisuuteen ja kulttuuriin. Virolaiseen yhteiskuntaan tutustutaan myös paikan päällä käytännön kieliharjoittelussa.

Arviointi

Numerolla 1-5.

Kokonaisarvosana lasketaan painotetun keskiarvon mukaan.

Kuuluu kokonaisuuksiin

Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö
Viron kieli ja virolainen kulttuuri (Viron kieli ja virolainen kulttuuri)
avaa kaikki

Viron kielen ja virolaisen kulttuurin aineopinnot

VIROA1 Nykyviron kielioppi, 5 op
VIROA4 Kirjaviron kehitys, 5 op
Kieli-, käännös- ja kirjallisuustieteiden yksikkö